top of page
הדרכה וליווי פרטני לאבות

הדרכה וליווי פרטני לאבות

מחיר בהתאמה אישית

אבא קשוב לעצמו | תוכנית דיגיטלית

אבא קשוב לעצמו | תוכנית דיגיטלית

88 ש״ח

הרצאות לארגונים ולבתי ספר

הרצאות לארגונים ולבתי ספר

מחיר בהתאמה אישית

זיהוי ושינוי דפוסי התנהגות מאתגרים | הדרכה מוקלטת

זיהוי ושינוי דפוסי התנהגות מאתגרים | הדרכה מוקלטת

30 ש"ח

להיות הורה מוביל - הקורס המלא והמקיף | תוכנית דיגיטלית

להיות הורה מוביל - הקורס המלא והמקיף | תוכנית דיגיטלית

800 ש"ח

הורות: קומדיה של טעויות מלאה בכוונות טובות | ספר פיזי

הורות: קומדיה של טעויות מלאה בכוונות טובות | ספר פיזי

85 ש"ח

הורות בזמן מלחמה | הדרכה מוקלטת

הורות בזמן מלחמה | הדרכה מוקלטת

30 ש"ח

אבא קשוב | תוכנית דיגיטלית

אבא קשוב | תוכנית דיגיטלית

198 ש״ח

הורות: קומדיה של טעויות מלאה בכוונות טובות | ספר דיגיטלי

הורות: קומדיה של טעויות מלאה בכוונות טובות | ספר דיגיטלי

42 ש"ח

התמודדות עם רגשות של ילדים | הדרכה מוקלטת

התמודדות עם רגשות של ילדים | הדרכה מוקלטת

30 ש"ח

כל השירותים והמוצרים

bottom of page