top of page
הורים עובדים פודקאסט לוגו

פודקאסט על הורות, עבודה ומה שביניהן

פודקאסט הורות ״הורימובדים״ הוא פרי היוצר שלי ושל איתמר קורן, מנחה הורים וקבוצות. 

הפודקאסט נולד במטרה להרחיב את הידע שלנו בנושאים שמעניינים אותנו כהורים עובדים, לשתף בהתמודדויות היומיומיות שלנו כהורים, בקשיים ובחוויות הנעימות, ולנסות להבין את עצמנו ואת הילדים שלנו. 

בכל תכנית אנחנו מעמיקים בנושאים שקשורים בהורות, ובהורות בשילוב עם עבודה, ומציעים דרכי פעולה וכלים להורים. אנחנו מארחים אורחים מעניינים שמשתפים אותנו בהורות שלהם ובאופן שבו הם משלבים בין משפחה לעבודה. 

פודקאסט הורות ״הורימובדים״ מיועד למי שנושאי שילוב בין משפחה לעבודה מעסיקים אותה/ו.


אנחנו מבטיחים להשתדל מאד שתהיה פתיחות, כנות, סיפורים אישיים שלנו ושל האורחים שלנו.

אנחנו מאמינים שכולנו מתמודדים עם קשיים ואתגרים, ומתוך השיתוף בקושי ובכאב, אפשר לגדול ולהשתפר.

bottom of page